Strukturformel von

Cetirizin

  • (S)-2-{[4-(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl}-ethoxyessigsäure
Strukturformel teilen
Referenz-Code
{STRUKTURFORMEL_CETIRIZIN}