Strukturformel von

2-Ethoxyethyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazin-3-carboxylat-1,1-dioxid

Strukturformel teilen
Referenz-Code
{STRUKTURFORMEL_2ETHOXYETHYL4HYDROXY2METHYL2HBENZOE12THIAZIN3CARBOXYLAT11DIOXID}